top of page
vindar wiking
Play Video

Video: referensmaterial; vindar, skräp och sand 

Djävlar (arbetstitel)

Instruktionerna till det här projektet är enkla: skräp, sopor, sand och lätt bråte ska rör sig med vinden. Inomhus. 

 

Jag kommer att göra research om;

- vindar och virvelvindar i tätbebyggda områden som gör att sopor och skräp fastnar i omloppsbanor och inte kan ta sig ur. 

- landdjävlar, det vill säga, virvelvindar som tar med sig damm upp i luften och som beter sig som egna väsen, djälvar.
 

Under arbetets gång samarbetar jag med fysiker och arkitekter för att kunna förstå och behärska vindarnas banor och beteenden.

Det praktiska arbetet kommer bestå av modellbygge där vivrelvindar och landdjävlar skapas på artificiell basis. 

 

Min vision är att skapa en rumslig installation med papperslappar och skräp virvlar runt och är i ständig rörelse. För att kunna ställa intressanta frågor eller se på vilka frågor som projektet kan ställa till mig, bestämmer jag att vinden är världen. Vi människor har en idé om att vi äger världen. Och i just det här projektet gäller det att äga världen. Min målsättning är att på ett poetiskt konservera tiden med hjälp av vindens rörelser av skräp, sopor, sand och bråte påvisa dumhet, smarthet, lättja, girighet, tragik och humor med detta tankesätt. Och att på ett poetiskt konservera tiden. 

 

Projektet är en process av research och konstnärligt arbete som senare kommer att utvecklas till en utställning för publik. 

Bakgrund

Jag har ett flertal gånger besökt en plats där det alltid blåser i Rotterdam. Platsen ligger mitt i stadskärnan, en gågata som uppenbarligen har en arkitektonisk defekt. Där finns inga affärer eller restauranger, inga träd och inga bänkar. Således en plats där ingen stannar till utan bara passerar förbi. Här samlas dock tomma pappmuggar, plastpåsar och små bitar av skräp in av vinden som för det runt i stora cirklar. Ibland mycket långsamt. Ibland vilt. 

 

Min fascination för den här platsen och vad som händer där ligger i det poetiska och magiska men också i det faktum att skräpet är saker vi använt, gjort oss av med och som nu vinden gör något med. Samtidigt är det just skräpet som gör att vindarna syns. 

 

Tidsplan 

1.7- 31.9.2023 : 

Konstnärligt arbete deltid med projektet (Maastricht, NL)

Hitta referenser, resor blåsiga ställen tex

Nederländerna där jag då arbetar

Särskilt längs kusten i Nederländerna och Belgien

Dokumentation av vindarnas beteende och nyckfullhet

Reserch av vindar i bebyggda områden och städer

1.10 - 31.12.2023:


Konstnärligt arbete heltid med projekter (Helsingfors). 

Hitta referenser, resor blåsiga ställen

Sammanställning av referenser/bildmaterial och research

 

Få till möten med forskare om väder 

och arkitekter om vindar i tätbebyggda områden/städer

 

Arbete i studio med experimentering med fläktar och självdrag inomhus

för att få skräp att röra sig av sig självt

 

1.1 - 31.3.2024:

Arbete i studio med experimentering med fläktar och självdrag inomhus

för att få skräp att röra sig av sig självt
 

Dokumentering och utvärdering av arbetet. Planering och utveckling av idén till en utställning/performance/happening för publik.

bottom of page